Är internet för begränsat?

Hela tanken från början med internet var att det skulle skapas ett gränslöst nätverk av information som skulle sträcka sig över hela jordklotet. Nätverket skulle vara tillgängligt för alla och man skulle kunna dela information med varandra på ett mycket… Continue Reading