Internet och Livet

Internet och livet

Internet och livet är webbsidan för dig som dagligen arbetar med datorer och som vill lära dig mer om risker med internet och kontinuerligt datoranvändande. Vårt syfte är att både framhäva och uppmärksamma datorns syfte, påverkan och betydelse i dagens samhälle. Vi vill inte på något vis avskräcka någon från att använda datorer, tvärt om. Vi vill uppmana att använda datorer och annan elektronisk utrustning på rätt sätt samt att finnas till som ett filter på nätet. Med filter menar vi att det finns både bra och dåliga webbsidor på nätet men det är många som inte vet vilka webbsidor, tjänster och produkter som är bra att använda samt vilka som kan vara skadliga.

Hur påverkar datorn våra liv?

Datorn har varit ett arbets- och nöjesredskap i flera årtionden och den har blivit en avgörande del i vårt samhälle. Nästan allt styrs och hanteras via datorer idag, vilket har gjort samhället mer effektivt och i många fall även mer miljövänligt. Det finns mycket positivt med datorer, internet och deras funktion i våra liv, t.ex:

 • Lättillgänglig information över hela världen
 • Snabba och smidiga kontaktytor
 • Enorm lagringskapacitet på liten yta
 • Avancerade säkerhetssystem för bl.a bilar och andra fordon som räddar liv
 • Navigationssystem, styrsystem med mera som hjälper miljö och transport
 • Samt många, många fler saker

Det finns inget gott som inte för något ont med sig, som det brukar heta och det samma gäller datorer. Datorns och samhällets utveckling påverkar oss mycket mer än vi tror och vi går mot en både ljus och mörk framtid med våra datorer. Om man går tillbaks endast 20 år och tänker på hur vår vardag såg ut då i jämförelse med idag, så kan man snabbt förstå vilken betydelse datorer och mobiler har idag. Några av de negativa effekterna av datorns utveckling är:

 • Mer stillasittande arbete och fritid, vilket leder till ökad övervikt och andra kroppsliga problem
 • Sämre sömn då alla sorters skärmar påverkar vår sömn
 • Försämrat socialt liv då många håller kontakt via datorer snarare än att umgås tillsammans
 • Fler trafikolyckor orsakat av mobilanvändande vid bilkörning, cykling m.m
 • Ett mer disträ samhälle där alla använder mobiler och datorer i stället för att vara uppmärksam på sin omgivning
 • Mer rygg- och ögonproblem p.g.a dålig hållning, arbetsergonomi och exponering av digitala skärmar
 • Med mera….

Hjälp till bättre mående och socialt liv

På iol.nu försöker vi hjälpa dig att förstå hur datorn och mobilen påverkar ditt liv, hur du ska tänka samt agera för att ditt dator- och mobilanvändande inte ska påverka dig negativt. Vi tipsar även om tjänster och produkter som är bra samt dåliga för dig att använda, allt för att ditt datoranvändande ska bli så hälsosamt och problemfritt som möjligt.